spolupracujeme

S kým spolupracujeme…

Obec Středokluky

Obec nám pomáhá s propagací projektu nebo poskytuje zdarma prostor družiny pro naše akce. V roce 2013 a 2014 nás obec také podřila příspěvkem 10 000 Kč a 15 000 Kč. Prostředky jsme využili na kofinancování budování zázemí společenské zahrady (např. vodovod, posezení...). 

Česká zemědělská univerzita

Členkou KomPotu je Perla Kuchtová, která se ekologickému zemědělství věnuje řadu let, zabývá se např. pěstováním máku v EZ. Studentka oboru ekologické zemědělství Šárka Janková si zvolila jako téma své diplomové práce zpracovat případovou studii založení hospodářství na pozemku KomPotu. Míla Hilgertová z KomPotu každoročně přednáší studentům ekologického zemědělství o komunitou podporovaném zemědělství a zkušenostech z KomPotu. Studenti ČZU na KomPotu mohou získávat praxi.


PRO-BIO LIGA

Spolek propagující environmentálně šetrné a udržitelné formy zemědělství a spotřebitelství s důrazem na komunitou podporované zemědělství a především potravinovou suverenitu. PRO-BIO LIGA pořádá přednášky o přírodním zahradničení, uchování potravin, konference o školních a komunitních zahradách, výukové programy pro školy, exkurze na ekologická hospodářství a komunitní statky u nás a v zahraničí a pomáhá vznikat novým komuntním zemědělským projektům po celé ČR. Díky PRO-BIO LIZE jsme získali grant od Nadace Via na plánování ukázkové přírodní zahrady a i nadále úzce spolupracujeme. 
www.biospotrebitel.cz

Asociace místních potravinových iniciativ

AMPI propojuje a podporuje zájemce o místní produkci potravin (jídla), poskytuje jim informace, inspiraci a energii pro jejich činnost. Rozvíjí místní potravinové systémy založené na šetrném zacházení s krajinou a férových vztazích mezi zemědělci a spotřebiteli. AMPI na KomPotu připravuje realizaci výukových programů pro školy. www.asociaceampi.cz

KZ Kuchyňka

Komunitní zahrada na Praze 8 byla založena díky inspiraci KomPotem, v současné době spolupracujeme především v oblasti výpůjček nářadí, společného pořizování osiv, předáváme zahradnické zkušenosti apod.
www.kzkuchynka.cz

KOKOZA

KOKOZA propaguje kompostování a pěstování ve městě. Realizuje projekt OPPA Komunitní zahrada: bezpečné místo pro trénink a pracovní začlenění osob se zkušeností s duševním onemocněním. KomPot se od roku 2014 stal jedním z míst, kde tato parta zahradníků pomáhá při pěstování zeleniny. www.kokoza.cz

Alena Lehmannová

Odbornice na přírodní zahrady, nám byla průvodkyní při plánování společenské a odpočinkové části naší zahrady. 
www.prirodni-zahrady.cz

Diplomové práce

Martina Suchá, katedra Sociální a kulturní ekologie Univerzity Karlovy: KomPot jako případová studie, 2014

Šárka Janková, Katedra rostlinné výroby Česká zemědělská univerzita: Založení hospodářství na pozemku KomPotu, 2013

Novinky

Říjnový zpravodaj

Přečtěte si, co je u nás nového.

.: Více :.

Kurz Pěstuj ekologicky!

Celosezónní praktický kurz ekologického pěstování pro začátečníky.

.: Více :.