kdo jsme ?

KomPot (komunitní potraviny) je občanské sdružení provozující zemědělské hospodářství ve Středoklukách u Prahy. Jsme sdružení lidí,  kteří se rozhodli hledat nové cesty k potravinám a zemědělství. 

V roce 2012 jsme začali hospodařit na několika stovkách metrů a dnes pěstujeme okolo 40 druhů zeleniny a drobné ovoce na 0,5 ha. V roce 2014 zásobujeme 37 rodin. Máme dva zaměstnance - zahradnice Mílu a Ivetu, ale na chodu a rozvoji zelinářské zahrady se podílejí všichni členové.

KomPot je zároveň prostor pro vzdělávací, osvětové i volnočasové aktivity související se zahradnictvím, ekologickým zemědělstvím, péčí o půdu a v širším smyslu udržitelným rozvojem, zaměřené na děti i dospělé.

Zahrada funguje na principu komunitou podporovaného zemědělství (KPZ), kdy všichni sdílejí přínosy a rizika hospodaření a více či méně se podílejí na produkci a chodu hospodářství. KPZ přináší vyšší zapojení lidí do produkce a distribuce potravin a vytváří tak jednotící společný zájem, kterým jsou potraviny jakožto základní lidská potřeba. Projekt tak přispívá k vyšší ekonomické nezávislosti regionu využitím a recirkulací místního kapitálu a příznivější environmentální přístupy. Více o KPZ se můžete dozvědět na www.kpzinfo.cz

Připojit se můžete na stránce jak se stát členem.

  

          

Novinky

Říjnový zpravodaj

Přečtěte si, co je u nás nového.

.: Více :.

Kurz Pěstuj ekologicky!

Celosezónní praktický kurz ekologického pěstování pro začátečníky.

.: Více :.